Haven van Lauwersoog

Haven Lauwersoog is primair een visserijhaven. De haven is ontstaan tijdens het afsluiten van het Lauwersmeer in 1969. Het voormalig werkeiland van Rijkswaterstaat werd door de visserij spontaan gebruikt als thuishaven, dichtbij de visgronden. In de haven vindt ook beperkt recreatie en industrie plaats, maar het grootste gedeelte van de activiteiten is ontstaan dankzij of verbonden aan de visserij.

Uitzicht op de Waddenzee
Haven van Lauwersoog

Het in stand houden van duurzame visserij.

Zowel de visserij als de haven zelf staan onder druk. Steeds meer visgronden worden gesloten ten behoeve van windparken. Juist waar de bodem minder diep is en er al honderden jaren werd gevist, worden visgronden meer en meer afgesloten ten behoeve van de bouw van windparken.

Haven Lauwersoog is fervent voorstander van het duurzaam opwekken van energie, maar ziet ook dat visserijgronden fors afnemen. De haven zelf staat onder druk, doordat havens van een dergelijke omvang, nauwelijks in staat zijn om zonder steun van overheden te overleven.

Haven Lauwersoog is zeker voorstander van windparken, maar dan met behoud van voldoende visgronden en aandacht voor het “recht van overpad” of “gewoonterecht” van de visserij.